Z Today'sDate365, uzyskać aktualną datę szybko. Czy masz komputera, tabletu lub smartfona, aktualna data pojawi się natychmiast.

Data dziś jest:

Today'sDate365, prezentacja
Today'sDate365, prezentacja

Jaka jest dzisiaj data? Wielu ludzi zadaje to pytanie. Today'sDate365 jest dzień kalendarzowy, który pozwala szybko i za darmo przeglądać aktualną datę.

Data, Defintion

Data jest wskazanie czasu zdefiniowania jednego dnia. Kalendarz gregoriański używany przez większość krajów wyciąć roku w ciągu 12 miesięcy 365 dni (366 w roku przestępnym) i 28, 30 lub 31 dni w miesiącu (29 w roku przestępnym).

Data i IT

W informatyce, data (metadane) jest używany do wskazywania dni kalendarzowych w kalendarzu gregoriańskim. Data wskazuje zatem na dzień (jak w zwykłym sensie), ale może również zawierać czas w strefie czasowej.

Dzisiejsza data, pisanie

Różne sposoby wskazać wskazanie aktualnej daty istnieją w różnych krajach: dwa najbardziej znane to Little (dd-mm-rrrr) i big endian (rrrr-mm-dd). 8601 ISO wymaga użycia cyfr pieca na rok i ustawić kolejność każdego z elementów, takich jak: rok, miesiąc i dzień.